Unstable Monument (8) 2019
Gneisfragment, stålstag, muttrer, dokument frå Sveinung Oddvar Berge sitt private arkiv. 100x110x50cm

Unstable Monument (9) 2019
Dokument fra Sveinung Oddvar Berge sitt private arkiv, digital utskrift, 60x462cm

Unstable Monument (6) 2019
Betongfragment fra Sveinung og Sigrid Berge sitt hus. Saltkrystall hentet ut fra Tussa Kraftstasjon (Nov 2016) Skrutvinge. Dokument frå Sveinung Oddvar Berge sitt private arkiv.
30x20x35cm

Unstable Monument (10) 2019
Dokument fra Sveinung Oddvar Berge sitt private arkiv, glass, ramme 50x40cm

Unstable Monument (5) 2019
Rester etter demningkonstruksjon (Juli 1980) Stållstag, muttrer, skive, blekkutskrift på papir. 80x70x40cm

Unstable Monument (7) 2019
Tørket leire fra magasinområde Tussa Kraftverk. Støv borret ut av steiner og rester av demningkonstruksjon. Aske fra brent dokument. Pulverisert saltkrystall hentet ut av Tussa Kraftstasjon (Nov 2016)
220x420cm

Vist ved Møre og Romsdal Kunstsenter 17.01-23.02.2019